De 3 guna’s.

Yoga is voor mij zelfonderzoek. Ik vind het leuk mezelf een doel te stellen, een onderwerp te kiezen en dan daar een tijd lang mee aan de slag te gaan. Er ontstaan ideeën, ik doe ontdekkingen, ik poneer stellingen bij mezelf of mijn omgeving, het is heel speels. Zo ben ik bijna dagelijks bezig met het onderwerp en wordt het stukje bij beetje duidelijker, helderder. Ervaringsgewijs, al doende, leer ik dan de inzichten te integreren in mijn leven.

Uitdaging

Toen een collega vorig jaar op fb vroeg of iemand de guna’s gebruikte tijdens de lessen werd ik vastgegrepen door die vraag. Ja ik gebruik het wel maar het is inmiddels voor mij wel een soort standaard verhaaltje geworden. De gewoonte is erin geslopen, tijd voor actie en nieuw onderzoek. Mezelf uitdagen de essentie van de begrippen rajas, tamas en sattva opnieuw te definiëren. En zodoende stelde ik mezelf een doel; in de volgende nieuwsbrief een verhandeling over de guna’s.

Ervaring

Wat ik schrijf zijn mijn ervaringen en inzichten op dit moment, het is geenszins een volledige uitleg van het begrip. Het is mijn bedoeling jou aan te zetten tot zelfonderzoek. Zodat jij ook vanuit jouw ervaring kan delen met je omgeving.

Het is mijn stellige overtuiging dat door inzicht, onderscheidingsvermogen ontstaat, bewustzijn, waardoor je op een liefdevollere manier met jezelf om gaat en daardoor wordt je als vanzelf een voorbeeld voor je omgeving. Voel je vrij jouw ervaring te delen, zowel op LinkedIn als of fb of onderaan dit bericht.

1+1=3 De gunas;

tomoe zonder

Lang geleden kwamen ze voorbij in de lessen die ik volgde, ik nam ze tot me, theoretisch, soms ‘n klein beetje ervan begrijpend. Tamas, rajas, sattva==Inertie/ activiteit/ harmonie. Ik leerde; Alles is energie, alles is trilling.

De yogafilosofie gaat uit van eenheid, die eenheid noemen we Brahman. Brahman heeft een subtiel verlangen zichzelf te leren kennen. Uit een (1) ontstaat 2. Siva en shakti waar 2 zijn is dualiteit, mannelijke en vrouwelijke energie.

En daar waar er 2 zijn ontstaat een wisselwerking, een kracht die evenwicht handhaaft, harmonie. Zo hebben we nu 3 werkzame krachten.

Rajas=energie=actief= geest= mannelijk= dag= yang

Tamas= inertie=passief= materie= vrouwelijk= yin

Sattva= harmonie= balans=evenwicht=brug= verbond

Die werkzame krachten noemen we guna’s. Het zijn de eigenschappen van materie ze liggen ten grondslag aan onze wereld. Ook aan de meest subtiele materie zoals emoties, gedachten en ideeën. Het zijn de 3 aspecten van beweging; ergens naar toe, ergens vanaf, evenwicht oftewel rajas, tamas, sattva. Activiteit, passiviteit, dynamische rust. 1+1=3 het zijn de bouwstenen van onze emoties.

We ervaren een tekort en de natuurlijke reactie daarop is aanvullen. We hebben een teveel en de natuurlijke reactie daarop is afstoten/ weggeven.     We ervaren harmonie en de natuurlijke reactie is ontspanning.  Rajas; energie, beweging, verder komen Bij teveel rajas; begeerte, onrust, heftig, koortsachtig.  Je bent druk, gehaast, onrustig, gefrustreerd, boos Korte aandacht boog, hyperactief, doen- doen-doen, prestatie gericht.

De rajas trilling stroomt door het pingala kanaal van klein naar groot, zet uit en is activiteit.

Tamas; inertie, inkeer, stabiliteit, stevigheid Bij teveel tamas; zwaar, de deeltjes bewegen niet tov elkaar, zitten vast in een bepaald patroon. Je voelt je moe, duf, uitgeblust, terneergeslagen, slachtoffer, traag werkende hersenen, depressief,” ik wil niet, ik kan niet, ik heb geen zin”.

De tamas trilling stroomt door het ida kanaal en beweegt van groot naar klein en is vorm bouwend en passief.

Sattva, Evenwicht tussen rajas en tamas, vrij is van tegenstellingen. Het is geen nieuwe situatie maar een moment van rust, inzicht, harmonie, evenwicht, balans, gelijkmoedigheid. Je voelt je sereen, kalm, gelijkmoedig. Er is inzicht. In sushumna komen rajas en tamas samen er ontstaat een harmonische stroming op het niveau van samenkomst en dat noemen we sattva.

Ervaring

Terugkomend op mijn inleiding; er is een prikkel dit keer van buitenaf; Ik wordt geprikkeld door een vraag op fb; Gebruik jij de gunas in je lessen? Er ontstaat bij mij direct een angst. (tamas) “Oh jee die gebruik ik helemaal niet, ik doe het niet goed, ik ben wat vergeten, iets wat heel essentieel is.” Even later herinner ik me dat ik ze wel degelijk gebruik (sattva= inzicht). Merk op dat ik het me herinner, er komt geen denken aan te pas.

Dan komt er een gedachte; hoe doen anderen dat en ik ga de reacties lezen. (rajas) Herkenning “Oh maar dat doe ik ook ppfff (sattva). “ Bijna tegelijkertijd ontstaat het verlangen (rajas) er weer helemaal in te duiken en er eens goed mee aan de slag te gaan. En in een overmoedige bui schrijf ik het op fb, de volgende nieuwsbrief handelt over gunas. Hierna bekruipt me het gevoel van, nee dat kan ik niet, dat durf ik niet (tamas). En uiteindelijk een paar maanden later kruip ik achter de laptop en schrijf mijn inzichten en ervaringen op. (sattva).

Dit als kleine illustratie van mijn ervaring met de gunas.

Natuurlijk evenwicht

Water zoekt altijd naar evenwicht, een laag drukgebied wordt opgevuld door een hoog drukgebied, de dag wordt afgewisseld door de nacht. Zo is er altijd die natuurlijke beweging naar evenwicht. Er ontstaat een nieuwe harmonie van waaruit het verder gaat. In de natuur bestaan geen rechte lijnen. Kronkels bieden meer ruimte aan het leven, er kan zoveel mogelijk leven. Rechte lijnen ontstaan in het denken. Toekomst-verleden. In het nu is leven= sattva

Als we waarnemen zijn we neutraal, we luisteren, we voelen, we zien, we ruiken, we proeven maar er is geen oordeel. Vallen we uit de waarneming dan ontstaat er direct rajas/tamas, er ontstaat beweging.

In alles om je heen kun je de gunas ontdekken.

Dagelijks leven

Rajas/tamas/sattva zijn voortdurend in beweging, ze dansen met elkaar de dans van het leven. Ze zijn alle drie nodig voor ontwikkeling, bewustwording. Het is de uitdaging van het leven om te leren waarnemen, je niet te identificeren met de gunas. Het gaat erom ze te leren herkennen in je dagelijks leven.

Ben je moe duf uitgeblust= tamas

Voel je je energiek, boos= rajas

Voel je je sereen, kalm rustig= sattva

Ze wisselen elkaar af, onderzoek het! Ik wil je vragen om een uurtje van je tijd te besteden aan het herkennen van de guna’s in jouw leven. Doe dit op jouw eigen wijze. *Maak een lijstje met rajas/ tamas/ satvva *ga knippen en plakken, zoek plaatjes die voor jou rajas/tamas/sattva vertegenwoordigen en plak ze op drie vellen. * op je yogamat, in een asana * in de natuur, kijk naar de kringlopen van de maan, het water, de seizoenen, het weer enz. *zoek symbolen * jouw manier .

Hier vind je nog een mooi verhaal over guna’s

Denken voelen liefde

Geniet ervan.

rajastamassattva
bewegingklankritme
begeertegevoel van onmachtgelijkmoedigheid
beweginginertietrilling
geluidstilteharmonie
voorkeurafkeurgelijkmoedigheid
ik wil meerik heb geen zinhet is oke
ik ben de besteik kan nietscompetentie
vooruitkijkenterugkijkengewaarzijn
ik wilik ben ???drukt zich uit via buddhi
anandacitsat
toekomstverledennu
dromenervaringnu
hemelaardehart
bovenbenedenhart
de ziener het gezienezien/ waarnemen
ergens naartoeergens vanafevenwicht
vadermoeder kind
uitzettingsamentrekkingveerkrachtig/ balans
opgaandneergaandneutraal
lenteherfstwinter/zomer
ideeuitvoeringresultaat/werkstuk
actiefpassiefzijn
burn outdepressieevenwicht
geboortedoodleven
vrijheidgelijkheidbroederschap
rijkdomarmoedenivellering
groeiverbindingcontinuiteit
situationele creativiteitconditioneringfundamentele creativiteit
wassende maanafnemende maannieuwe/ volle maan
inzicht
de beweging naar buitende beweging naar binnengrens
denkenvoelenliefde
hersenenlichaamhart
gevendontvankelijkneutraal

Ik vind het fijn als je jouw ervaring hieronder deelt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s