Scharrelmens

Het gaat bij evolutie niet om het uiteindelijke doel, maar om het fantastische proces in al zijn schakeringen. Het getuigd van wijsheid om te genieten van de voortbrengselen van dat proces, zonder zo nodig invloed te moeten uitoefenen. De aristocratie uit de 19de eeuw had de gelegenheid zich in de meer filosofische aspecten van het bestaan […]