opleiding

Individuele basiscursus yoga 

Wil jij je echt verdiepen in de wijsheid van yoga en het integreren in jouw leven. Wil je goed opgeleid en begeleid worden door een docente met jarenlange ervaring?

Ben jij gemotiveerd en  bereid je oordelen los te laten, durf je echt diep te gaan en je overtuigingen te onderzoeken op elk levensgebied.

Dan ben je van harte welkom.

Yoga is een eeuwenoude wetenschap die de totale mens aanpakt. Een van de betekenissen van yoga is verbinden, herenigen. Je maakt als het ware een verbinding tussen lichaam, geest en ziel——–fysiek, mentaal en causaal, door afstemming ontstaat er een gevoel van vrede, rust, vrijheid.

Er is een duidelijk waarneembaar verband tussen lichaam, gevoelens, emoties en gedachten. Hoe vaak raak je niet uit balans door ogenschijnlijk alledaagse gebeurtenissen. Als je bewust wordt van je patronen, je gewoontes en je reacties op de buitenwereld, ontstaat inzicht in Jezelf. In wie je werkelijk bent; wat zijn je diepe overtuigingen, waar wordt je wezenlijk blij van en wat past echt bij je. Je wordt dan steeds meer JEZELF.

In deze opleiding leer je  de basis van yoga vanuit het 8 voudige pad van Patanjali. Hoe ga je om met jezelf, met de buitenwereld, lichaamshoudingen, adem en energie oefeningen, loslaat oefeningen, concentratie, meditatie, contemplatie.

Wat leer je.

Yama – De eerste stap van het 8voudige Yogapad geeft inzicht in je gedrag ten aanzien van de buitenwereld. Hoe ga jij om met geweld, waarachtigheid, eerlijkheid, seksualiteit en begeerte in het dagelijks leven.

Niyama -De tweede stap gaat over jouw idealen, oftewel hoe ga je om met Jezelf. Een streven naar zuiverheid, tevredenheid, soberheid, zelfstudie, overgave.

Asana – De derde stap is misschien wel de bekendste, de houdingen. Hoe ga jij om met je fysieke lichaam. De houdingen die aan bod komen zullen zowel yin als hatha zijn. We onderzoeken het verschil en de overeenkomsten.

Pranayama – De vierde stap. Hoe ga je om met jouw energie. We beginnen met adem oefeningen en naarmate we verder komen gaan we met de subtielere energie beheersing oefeningen aan de slag.

Pratyahara – De vijfde stap. Doordat je steeds gevoeliger wordt is het nodig te leren ‘loslaten’, oftewel onthechten.

Dharana – De zesde stap volgt dan als vanzelf. Je leert je concentreren, je aandacht te richten op 1 enkel onderwerp of object. sambavi mudra= de meer dan 1 gedachten concentratie

Dhyana – De zevende stap is meditatie, wanneer er geen onderbrekingen meer optreden in je concentratie.

Samadhi – De achtste stap is contemplatie, er is geen enkele afleiding meer, hierdoor verkrijg je ware kennis.

Subtiele anatomie, hoe de verschillende prana’s werken, en waar in het lichaam. De diverse energie stromen, shiva en shakti. kosha’s , triguna

chakra leer, muladhara, svadistana, manipura, anahatha, vidhuddi, ajna, sahasrara

filosofie van de klesa’s

7 stappen van schepping.

Biologische natuurwetten
Alles is energie. Energie drukt zich uit door middel van Leven, dus ook door ons lichaam.  In de natuur bestaat geen ziek en gezond, enkel aanpassing aan de veranderende omstandigheden. Ziekte  is de  aanpassing van het lichaam aan een zeer precies moment waarop we geen oplossing hadden

levensblauwdruk De eerste 1000 dagen van je leven zijn bepalend voor wat je meemaakt in je leven. Stap voor stap ontdekken we de patronen.

Familietijdlijn
Karakter en programmeringen, doen en laten van een individu, ziekten en kwalen worden doorgegeven van generatie op generatie.

Persoonlijk

Het is een opleiding volledig afgestemd op jouw persoonlijke ontwikkeling. We gebruiken de thema’s uit jouw leven en ontdekken zo jouw unieke en persoonlijke kwaliteiten. Zo creëren we stap voor stap meer ruimte in je leven voor jezelf. Je leven wordt lichter en de keuzes die je maakt zullen steeds zuiverder worden. Je zult meer energie ervaren doordat er meer focus ontstaat in je leven. Je wordt je bewust van wie je bent en wat je missie is. We kijken naar je lichamelijke klachten en zullen op zoek gaan naar wat jouw lichaam je vertelt. We kijken naar je gedrag en je karakter en ontdekken waarom jij die patronen ontwikkeld hebt.

Leerdoelen;

  • *Grenzen leren kennen,
  • *Je eigen ruimte innemen,
  • *Goed om te gaan met jouw energie
  • *Betere keuzes maken, 
  • *Je talenten ontdekken,
  • *Lekkerder in je vel komen,
  • *Geestelijk meer rust vinden,
  • *balans in je dagelijks leven

Er zijn diverse mogelijkheden wat betreft de tijden. bv; wekelijkse of twee wekelijkse sessies van 4 uur, tweewekelijks een hele dag, maandelijks een weekend. Je kan deze opleiding alleen volgen of met 2, 3 of 4 personen. Soms wordt het betaald door de werkgever.

Je kunt ook rechtstreeks bellen met Yvonne Coppens 06 54 30 8005